CSFirma


Nowoczesne oprogramowanie do prowadzenia magazynu, sprzedaży lub warsztatu samochodowego.

Oprogramowanie jest skierowane do osób prowadzących działalność handlową lub usługową. CSFirma daje szansę każdej mniejszej firmie skorzystania z zaawansowanych technologii, a wybierając to rozwiązanie klient nie ryzykuje, ponieważ w wersji podstawowej program jest bezpłatny. Przyjazna dla oka szata graficzna oraz intuicyjny interfejs dodatkowo uprzyjemnia pracę z programem. Dzięki obsłudze adresów magazynowych oraz rozbudowanej możliwości wyliczania ceny sprzedaży, CSFirma stanowi wyzwanie dla rozbudowanych i zaawansowanych systemów sprzedaży.

 

Tutaj możesz pobrać program CSFirma  (setup.exe)

 

Program w wersji podstawowej wspiera prowadzenie działalności handlowej poprzez:

  • Obsługę kartoteki klientów, która umożliwia przechowywanie informacji na temat odbiorców i dostawców (dane teleadresowe, informacje o typie dostaw, informacje o koncie bankowym, forma płatności, rabat dla pojedynczego kontrahenta, indywidualne komentarze),
  • Obsługę kartoteki towarów, umożliwiającej przechowywanie informacji na temat towarów wykorzystywanych w sprzedaży (kod towaru, nazwa, opis, cena bazowa, cena netto, brutto, marża, adres półki w magazynie, podział na towary i usługi). Kartoteka towarów może być w pełni importowana z Katalogu Elektronicznego, co umożliwia pracę na podobnej liście towarów co główny dostawca. Pozycję w kartotece towarowej można powiązać z odpowiednim indeksem towaru dostawcy, co znacznie skraca czas importu dokumentu PZ (Przyjęcie do magazynu), jak i również umożliwia porównanie cen towarów między kilkoma dostawcami. Możliwość podania adresu półki w magazynie, na którą domyślnie odkładany jest towar, znacznie ułatwia wydawanie towaru z magazynu jak i jego rozkładanie. Wprowadzony w kartotece algorytm wyliczania ceny detalicznej na podstawie ceny zakupu (cena bazowa) powiększonej o narzut lub marżę, ułatwia zarządzanie cennikiem towarów. Kartoteka towarów może być prowadzona w dowolnej walucie, co ułatwia zarządzanie cenami towarów pochodzącymi z importu.
  • Zarządzanie magazynem, poprzez obsługę stanów magazynowych za pomocą takich dokumentów jak: Przyjęcie Zewnętrzne, Wydanie Zewnętrzne, Zwrot towaru do magazynu. Wydawanie towaru jest zrealizowane zgodnie z kolejkowaniem typu FIFO, ma to olbrzymie znaczenie przy produktach z krótkimi terminami ważności. Możliwe jest prowadzenie kilku magazynów w różnych lokalizacjach. Import informacji z faktury dostawcy. Dokumenty Przyjęcia towaru do magazynu jak i kartoteka towarów zintegrowane są z Katalogiem Elektronicznym tak, aby możliwe było wczytanie Faktury wystawionej u dostawcy lub import kartoteki towarów z Katalogu. Kolejnym wyzwaniem dla rozbudowanych systemów sprzedaży  jest mechanizm kontroli ceny zakupu który ostrzega użytkowników o wyższej cenie zakupu niż w poprzedniej dostawie lub od umówionej z dostawcą.
  • Moduł sprzedaż umożliwia wystawianie dokumentów takich jak faktury VAT, oraz paragony fiskalne. Możliwe jest również korygowanie tych dokumentów. Moduł umożliwia również nadanie dodatkowego rabatu dla całego dokumentu lub dla pojedynczej pozycji. Przeglądanie już wystawionych dokumentów ułatwiają zaawansowane mechanizmy wyszukiwania. Każde wystawienie dokumentu sprzedaży lub jego korygowanie, wywołuje automatyczne skutek w magazynie wystawiając odpowiednie dokumenty magazynowe. Program pozwala na import zamówienia przygotowanego przez użytkownika za pomocą Katalogu Elektronicznego w celu szybkiego wystawienia dokumentów sprzedaży.

 

 

 

Darmowa wersja programu jest jednostanowiskowa.

W celu pierwszego logowania należy posłużyć się loginem admin i hasłem admin, które należy zmienić ze względów bezpieczeństwa danych.

 


 

 

 
Aktualna wersja:
Produkt Data Modyfikacji Wersja Rozmiar
Program CSFirma v1.2.1 31.03.2012 1.2.1 102MB
Aktualizacja programu do wersji 1.2.1 31.03.2012 1.2.1 8,7MB
Program CSFirma v1.2.1 64bit 31.03.2012 1.2.1 181MB
       
Dokumentacja:
Instrukcja instalacji CSFirma     15kB
Zmiany wersji 31.03.2012   55kB
Poprzednie wersje:
Aktualizacja programu do wersji 1.0.1   1.0.1 2MB
Aktualizacja programu do wersji 1.0.2 11.11.2009 1.0.2 2MB
Aktualizacja programu do wersji 1.0.4 18.01.2010 1.0.4 2MB
Aktualizacja programu do wersji 1.1.0 05.06.2010 1.1.0 2,7MB
Aktualizacja programu do wersji 1.1.3 10.12.2010 1.1.3 3,3MB
Aktualizacja programu do wersji 1.1.4
22.12.2010 1.1.4 3,3MB
Aktualizacja programu do wersji 1.2.0Beta 12.02.2011 1.2.0 3,2MB